„MÁV-SZK Budapest, I Péceli u. 1. sz. alatti Tranzit pont ingatlanon végzett beruházás”.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő nevében eljárva a mai napon (2020. november 25. napján) 14805/2020/SZK számmal „MÁV-SZK Budapest, I Péceli u. 1. sz. alatti Tranzit pont ingatlanon végzett beruházás”. tárgyban beszerzési eljárást indított.

 

A pályázati felhívás törzsszövege (mellékletek nélkül) a honlapon elérhető minden érdeklődő gazdasági szereplő részére.

 

Ajánlatkérő a tárgyi Pályázatban Dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, nyilatkozatmintákat, műszaki leírást, Költségvetés), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

 

Az ajánlati dokumentáció (Műszaki leírás, Szerződéstervezet és Nyilatkozatminták) Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2020. december 4. (Péntek) 14 :00 óra

 

Ajánlatkérő írásban (e-mailen) beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt.

 

Kérjük Ajánlattevőket, ez esetben az írásban/e-mailben a barta.edit.veronika [KUKAC] mav-szk.hu e-mail címre megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

 

Cég neve:

Székhelye:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

E-mail címe:

 

Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét a pályázati felhívás 2.1 és 8. pontjaiban meghatározott ingatlan vonatkozásában.

 

 HELYSZÍNI BEJÁRÁS IDŐPONTJA : 2020. NOVEMBER 30.  10:00 – 14:00 ÓRÁIG

 

Kérdések megválaszolására konzultációs jelleggel, kizárólag írásban biztosít lehetőséget Ajánlatkérő.

 

Konzultáció, kiegészítő tájékoztatás kérése:

 

Az Ajánlatkérő kéri az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy kérdéseiket szerkeszthető formátumban is legyenek szívesek megküldeni!

 

Az Ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - kiegészítő tájékoztatást/felvilágosítást kérhet a pályázati felhívásban és dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a felhívás 3. pontjában megjelölt kapcsolattartási ponton (e-mail cím) legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanap 16:00 óráig, melyre Ajánlatkérő válaszát legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző munkanap 10:00 óráig megküldi.

Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapján 16:00 óra után küldi meg Ajánlatkérő részére, úgy Ajánlatkérő nem köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni.

 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag a Pályázati felhívásban 3. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. Ajánlatkérő a feltett kérdéseket írásban, e-mail formában válaszolja meg.

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon palyazati_felhivas_honlapra.pdf1.41 MB2020.11.25.

Megrendelő cég

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2020. november 25. szerda, 13.00

Jelentkezési / beadási határidő

2020. december 21. hétfő, 12.00