„A MÁV SZK Zrt. Budapest, Péceli út 1.sz. alatti Tranzit pont ingatlanon végzett beruházás - Gázvezeték áthelyezés.”

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő nevében eljárva a mai napon (2020. november 23. napján) 14019/2020/SZK számmal A MÁV SZK Zrt. Budapest, Péceli út 1.sz. alatti Tranzit pont ingatlanon végzett beruházás -  Gázvezeték áthelyezés.” tárgyban beszerzési eljárást indított.

 

A pályázati felhívás törzsszövege (mellékletek nélkül) a honlapon elérhető minden érdeklődő gazdasági szereplő részére.

 

Ajánlatkérő a tárgyi Pályázatban Dokumentációt készített (beleértve a szerződéstervezetet, nyilatkozatmintákat, műszaki leírást, Költségvetés ártáblázat), melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

 Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét a pályázati felhívás 2.1 és 8. pontban meghatározott ingatlan vonatkozásában.

Helyszíni bejárás időpontja: 2020. november 26. (Csütörtök) 10:00-11:00 óra

Kérdések megválaszolására konzultációs jelleggel, kizárólag írásban biztosít lehetőséget Ajánlatkérő.

A bejáráson való részvétel nem kötelező!

 

Kapcsolattartó: Amennyiben gazdasági szereplő érdeklődik a helyszíni bejárás iránt, úgy jelen pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott ügyintéző (barta.edit.veronika [KUKAC] mav-szk.hu) e-mail címén kell a helyszíni bejáráson való részvételi szándékot, legkésőbb 2020. november 25.(14:00) óráig kötelezettséggel jelezni (Kapcsolattartó részére írásban, levél vagy e-mail útján megküldve) a bejáráson részt vevők neve, mobiltelefonos elérhetősége megadásával.

 

A helyszíni bejáráson Ajánlattevőnként maximum 2 fő vehet részt. Jelentkezés hiányában a bejárás nem kerül megtartásra.

Az ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a helyszíni bejáráson lehetőségük van a teljesítés helyének és körülményeinek megtekintésére, de a bejárás nem minősül konzultációnak.

 

A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket Ajánlattevők a felhívás 4. pontja szerint tehetik fel Ajánlatkérő részére."

 

 

 

Az ajánlati dokumentáció (Műszaki leírás, Szerződéstervezet és Nyilatkozatminták) Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2020. december 1. (Kedd) 14 :00 óra

 

Ajánlatkérő írásban (e-mailen) beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt.

 

Kérjük Ajánlattevőket, ez esetben az írásban/e-mailben a barta.edit.veronika [KUKAC] mav-szk.hu e-mail címre megküldött kérelemben az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

 

Cég neve:

Székhelye:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

E-mail címe:

 

Konzultáció, kiegészítő tájékoztatás kérése:

 

Az Ajánlatkérő kéri az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy kérdéseiket szerkeszthető formátumban is legyenek szívesek megküldeni!

 

Az Ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - kiegészítő tájékoztatást/felvilágosítást kérhet a pályázati felhívásban és dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a felhívás 3. pontjában megjelölt kapcsolattartási ponton (e-mail cím) legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanap 16:00 óráig, melyre Ajánlatkérő válaszát legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző munkanap 10:00 óráig megküldi.

Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmét az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapján 16:00 óra után küldi meg Ajánlatkérő részére, úgy Ajánlatkérő nem köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni.

 

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag a Pályázati felhívásban 3. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, e-mail útján lehet benyújtani. Ajánlatkérő a feltett kérdéseket írásban, e-mail formában válaszolja meg.

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon pf_honlapra_javitott.pdf813.54 KB2020.11.24.

Megrendelő cég

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Felelős személy

Meghirdetés

2020. november 23. hétfő, 16.00

Jelentkezési / beadási határidő

2020. december 1. kedd, 14.00