Magyar igazolvány

A Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány által Magyarország területén, belföldi forgalomban nyújtott kedvezmények:

Az életkora alapján díjmentes utazásra jogosult:

  • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

Az életkora alapján 90%-os kedvezményre jogosult:

  • évente 4 alkalommal menettérti utazásra a Szátv. 8. §-a (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti külföldi állampolgár a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány”felmutatásával;

Tanulói jogviszonya alapján 50%-os kedvezményre jogosult:

  • a Szátv. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha a jogosultságát a „Magyar igazolványba”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolványba” illetve az igazolvány elválaszthatatlan részét képező pótfüzetbe beragasztott érvényesítő matrica igazolja;

A Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány az okmányban esetlegesen szereplő érvényességi időfigyelembe vétele nélkül használható. Ha a kedvezmények bejegyzésére, vagy a matrica elhelyezésére szolgáló oldalak az igazolványban beteltek, a kedvezmények igénybevételére az igazolvány elválaszthatatlan részét képező pótfüzet alkalmas. Az említett okmányok alapján igényelt kedvezményes menetjegy váltás esetén az okmány érvényességi idejét nem vizsgáljuk.

A Magyar igazolvánnyal illetve a Magyar hozzátartozói igazolvánnyal kapcsolatos további információkat  a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH ) honlapján (www.nyilvantarto.hu)  olvashat.