Tájékoztató a diákkedvezményről

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a diákok részére nyújtott kedvezményekről, valamint itt letölthető a kedvezmény szélesebb körű igénybevételét elősegítő „Igazolás” nyomtatvány.

Az iskolakezdés kapcsán, a diákkedvezmény teljes körű kihasználása érdekében ezúton szeretnénk diákigazolvánnyal rendelkező utasaink számára hasznos tanácsokat, információkat adni:

Nappali és esti tagozatosok kedvezménye: A nappali és az esti tagozaton tanuló diákok érvényes állandó vagy ideiglenes diákigazolványukkal 50%-os kedvezményű, másodosztályú menetjeggyel utazhatnak. A vasút a félreértések elkerülése miatt elsősorban a jegyváltásnál kéri a kedvezmény igénybevétele jogosságának igazolását, de a menetjegy ennek hiányában is megváltható, ilyenkor a pénztáros erre utaló megjegyzést tesz a menetjegyen.

A közoktatásban és a felsőoktatásban résztvevő nappali és esti tagozatos tanulók 90%-os havi-, félhavi-, valamint 30 napos bérletet válthatnak a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény székhelye (gyakorlati képzés helyszíne) között. Ha a lakóhely vagy a tanintézet székhelyén nincs vasútállomás, akkor a legközelebb fekvő vagy legkönnyebben megközelíthető vasútállomástól lehet a bérletet megváltani. A bérlettel beutazható viszonylat igazolására a diákigazolvány szolgál!

Bérletes utazás a diákigazolványban feltüntetettől eltérő viszonylatban: Amennyiben a diákigazolványból nem állapítható meg egyértelműen a bérlettel igénybe vehető viszonylat, szükséges az un. „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány kiállítása. Ezt a nyomtatványt az iskola vagy a lakóhely vasútállomásán lévő pénztárak állítják ki a diák írásbeli kérése alapján. Az igényléshez szükséges Kérelem minta itt letölthető, vagy a minta szerinti adatokkal saját kézirati kérelmet is elfogadunk.

Amennyiben a tanulmányok szükségessé teszik (pl.: időszakosan eltérő gyakorlati helyekre kell utazni) a nyomtatványra több utazási viszonylat is bejegyezhető, melyekre kedvezményes bérlet váltható.

Az Igazolás segítségével a diákbérlet nyújtotta kedvezmény több, tanulmányokhoz szükséges viszonylatban igénybe vehetővé válik. Az Új diákigazolvány kiállításakor új „Igazolás” nyomtatványt kell kiállítani

A diákbérlet a pénztárnál kiadható a diákigazolvány felmutatása nélkül is, ez esetben azonban - a későbbi félreértések elkerülésére – a pénztáros a bérleten „IH” – „Igazolvány hiánya” megjelölést alkalmazhat.

Levelező tagozatosok kedvezménye: A levelező tagozaton tanulók 50%-os menetjegy váltására jogosultak a lakóhelyük és az iskola székhelye vagy az igazolt gyakorlati hely között. Amennyiben a levelezős hallgató nem lakóhelyétől veszi igénybe a vasúti kedvezményt (lakóhelyén nincs vasúti közlekedés), a fentiekben ismertetett „Igazolás” nyomtatványt tölthetik ki, amellyel igazolhatják a kedvezményes menetjegy és a diákigazolványban feltüntetett lakóhely és tanintézet közötti viszonylattól eltérő viszonylatot. A kérelemben feltüntetett adatokat a vasúti társaság ellenőrzi a diákigazolvány / egyéb bizonylat alapján.

A levelezős diákok nem válthatnak tanuló bérletet!